Информация - Изберете специалност от менюто


Държавни институции  

 - Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)
 
- Изпълнителна агенция по лекарставата
 - Националан съвет по наркотичните вещества
 - Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
 - Национален център за здравна информация (НЦЗИ)
 - Министерство на здравеопазването (МЗ)
 
- Национален осигурителен институт (НОИ)
 
- Национален статистически институт
 - Парламентарна комисия по здравеопазване
 - Български лекарски съюз (БЛС)  
 
- Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (СРИОКОЗ)
 - Народно събрание на Република България
 - Законодателство
 - Държавен вестник
 - Министерски съвет

Полезни сайтове

 - Столична лекарска колегия (СК на БЛС)
 
- Zdrave.net
 - Фармацевтичен портал (описание на всички лекарства)
 - Форуми на българските лекари
 
- Оригинални авторски статии по злободневни медицински теми на достъпен език и с практическа насоченост  
 
- Моите права и задължения като здравно-осигурен
 - http://www.medicine-bg.net/  

 Национални Центрове

 - Национален център по наркомании
 - Национален Център по Опазване на Общественото Здраве (НЦООЗ)
 - Национален Онкологичен Медицински Център (НОМЦ)
 - Национален Център за Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ)
 - Национален Център по Здравна Информация   
 
- Център "Фонд за лечение на деца"